Om Skovbogaard

Om Skovbogaard 2017-02-10T13:53:36+00:00

Opholdsstedet Skovbogaard blev grundlagt i 1978 og er en stråtækt lystgård beliggende i idylliske, naturskønne omgivelser på Sydsjælland, og er kendt for sin forankring i nærmiljøet.

Opholdsstedet ligger på en stor grund og det store udendørsareal udnyttes til forskellige former aktivitetsmuligheder, som stedets børn og unge flittigt benytter. Vi har fodboldbane, basketballbane, mooncars, trampolin, bålhus, mm.

Herudover ligger vi op af skoven og vi har et rigt dyreliv på stedet, hvor både katte, får samt 2 ponyer er en del af bestanden. Atmosfæren på Skovbogaard er afspejlet af de smukke omgivelser og vores intention er, at vi fremstår mere som et hjem end som en institution.

Vi er normeret til10 børn samt har to efterværns pladser til unge over 18 år.

Målgruppe

Børn i alderen 6 – 22 år af begge køn.

  • Børn der ikke har mulighed for at bo hjemme
  • Tidligt emotionelt og socialt belastede børn
  • Omsorgssvigtede børn
  • Børn med indlæringsvanskeligheder
  • Børn med psykiske problemstillinger

Pædagogik

Med udgangspunkt i en psykodynamisk miljøterapeutisk tilgang, skaber vi en omsorgsfuld og struktureret ramme omring barnet. Pålidelige og professionelle voksne varetager det daglige ansvar, således at barnet på kan bruge energien på egne ressourcer og forhåbentlig finde mod og lyst til at udvikle de færdigheder, som den enkeltes drømme for livet måtte kræve. Vi arbejder helhedsorienteret i forhold til vores miljøterapeutiske grundlag og bestræber os på at planlægge dagen, så den bliver værdifuld og udviklende for den enkelte. Vi søger konstant at arbejde med alt som skaber udvikling – følelsesmæssig, socialt samt indlæringsmæssigt.

Barnet inddrages i hverdagen under strukturerede rammer, hvor omsorg, struktur, forudsigelighed og stabilitet er nøgleord. Børnene mødes med anerkendelse, empati og struktur og vi ønsker at lære dem, at tage ansvar for eget liv med henblik på en selvrealisering. Det er vores grundopfattelse at alle børn og unge, uanset baggrund og psykosociale problemstillinger, har brug for at blive uddannet til den moderne verden og få lært sig nødvendige faglige, sociale og personlige færdigheder- disse skal senere gøre dem i stand til at skabe sig et godt liv.

Hos medarbejderne på Skovbogaard er det en fællesnævner, at der udvises stor omsorg og engagement i børnene, således at det enkelte barn oplever at blive set og hørt. Medarbejderne går i spidsen med høje etiske krav, flid, humor og masser af opfindsomhed – og med en livsfilosofi om, at der er plads til alle og at “al adfærd har en mening”. Den voksnes opgave er endvidere at skabe rammerne og grundlaget for en tillidsbaseret relation til barnet, hvilket er væsentligt for at skabe nogle optimale udviklingsvilkår. Hvert enkelt barn er tilknyttet en kontaktperson, som varetager den overordnede kontakt til familie, myndigheder og udarbejder udviklingsplaner.

På Skovbogaard har vi fælles fokus på fremtiden, – så fortidens konflikter og problematiske personlige oplevelser bliver behandlet, taget op i den kontekst og i det omfang, at de er en hindring for at kunne skabe en værdig fremtid.

Skovbogaards kultur hviler på gensidig tolerance og rummelighed overfor hinandens forskelligheder, via erfaring og åben dialog.

Tydelige rollemodeller, fast struktur og grænsesætning, skaber en tryghed, som er nødvendig for personlig udvikling og identitetsskabelse.

Aktiviteter og nærvær, som skaber gensidige positive erfaringer skal danne grundlag for en tillidsskabende relation barn og voksen imellem.

Via empati, forståelse og interesse for barnet arbejdes der med de svigt og konflikter, som barnet ud fra sine opvækstvilkår er bærer af.